Our team

About us.

Get yourself a picture

Our Kreissprung-Team

That´s how we look like

Miguel Rillmann

Owner / Junior Mgr.

06786 / 7516

info@kreissprung.de

Volker Schwarz

Representative / Ext. Sales

0160 / 2223518

info@kreissprung.de

Katrin Rillmann

Sales Director

06786 / 7516

info@kreissprung.de

Werner Häring

Representative / Ext. Sales

0171 / 5823900

info@wernerhaering.de

Renate Gerhardt

Senior Manager

06786 / 7516

info@kreissprung.de

Martina Weber

Office

06786 / 7516

info@kreissprung.de

Weisheiten / Wisdom

The eternity of the moment is like a pure,

immutable gemstone

in the heart of the world.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved.

KONTAKT:

Galerie Kreissprung

Im Bohnenbruch 1-3

D-55758 Schauren

(Tel.) +49 (0) 6786 - 7516

(Fax) +49 (0) 6786 - 7142

info@kreissprung.com